hva-kjennetegner-en-moderne-toppselger.png

12 kjennetegn på moderne toppselgere

 

Det å være en selger er et fantastisk yrke. En selger er ganske enkelt den drivkraften som får virksomhetens hjul til å gå rundt. Uten gode selgere vil en bedrift måtte stenge dørene, grunnet at den ikke får omsatt verken produkter eller fagkunnskap i kroner og øre. En god selger gjør en stor forskjell både for sin bedrift og for sine kunder, og er bindeleddet som forener de to partenes interesser. Men hva kjennetegner egentlig moderne toppselgere?

 

Toppselgere er mestere i adferd og kan tilpasse seg alle situasjoner.


Vi er alle selgere. Ikke nødvendigvis på visittkortet, men alle bruker salg i hverdagen når vi prøver å påvirke verden omkring oss. Vi bruker det i familien, med våre venner, med kolleger og med fremmede, når vi prøver å fremme ideer, handlinger, holdninger, image, produkter eller tjenester.

Mange tenker at det å være selger er et enkelt yrke som krever lite kompetanse, og det er helt riktig - om du ikke ønsker å lykkes! Ingen blir en god selger uten å jobbe hardt og målrettet. Ingen blir en god selger uten å trene regelmessig og utvikle kompetansen sin kontinuerlig. Om du jobber med salg og ikke har tenkt til å bli god, foreslår vi at du finner en annen karriere. Ingen ting er verre og mer slitsomt enn å jobbe i dette yrket uten å lykkes!

 

Det er mye som skal på plass for å levere topp resultater. La oss se på noen kvaliteter og egenskaper som kjennetegner toppselgere.


12 kvaliteter og egenskaper som kjennetegner moderne toppselgere:

 

1. De setter seg smarte mål

Toppselgere har alltid målet klart for seg og lener seg derfor ikke på budsjetter. De forstår at det er de selv som vet best hvilket potensiale de har. De vet at mål gjør det mulig å tilpasse handlingene sine underveis og bruker det som en motivasjon til å alltid heve resultatene. De skriver ned målene sine, da de vet at det gir over 40% større sjanse for å nå dem (Dr. Gail Matthews).

 

2. De bruker tid og ressurser riktig

toppselger

Toppselgere investerer sin tid i det som kan påvirke resultatene positivt. De unngår å bruke tid på ting som ikke kan gi en ROI (Return Of Investment). Enten i form av umiddelbare resultater, eller i form av informasjon som kan lede til resultater på sikt. De jobber alltid med å bli raskere og bedre til å omsette sine ressurser i noe som kan gi reell verdi.

 


3. De følger kundens beslutningsprosess

Toppselgere jobber systematisk gjennom sin salgsprosess, fordi de vet at kundens kjøpsopplevelse betyr over 50% av hvorfor de kjøper (Sales Executive Council). Selv om de allerede vet hva kunden ønsker og har behov for, så må de likevel gjennom hele prosessen, da kunden må gjennom sin egen beslutningsprosess.


 

4. De lytter, gir nye idéer og binder løsninger med behov

Toppselgere spør sine kunder om hva, hvorfor og hvordan de vil ha noe gjort. Deretter bruker de en spørreteknikk som går i dybden. De vet at de må lytte mer enn de snakker, fordi de trenger å forstå hele bildet. De vet at de må forstå kundens situasjon, ønsker og behov, og ikke bare registrere hva de sier.

Toppselgere klarer på en sympatisk og interessant måte å inspirere og samarbeide med kunden. De trekker kundene med i konstruktive dialoger og utfordrer dem så de sammen kommer frem til verdifulle konklusjoner. De deler research, nye idéer, bransjeinnsikt og annen verdifull informasjon som opplyser kundene. Først når alt dette er på plass skreddersyr de løsningen.


 

5. De maksimerer verdien og minimerer risikoen gjennom gode historier

Toppselgere er flinke til å selge inn utbyttet av det de kan levere. De skaper et klart, overbevisende og troverdig bilde av hva kunden kan oppnå med sin investering, samtidig som de minimerer kundens opplevelse av risiko. De kan alltid kalkulere det økonomiske utbyttet (ROI) og samtidig kommunisere en følelsesmessig verdi. Gjennom en god historie skaper de en følelse av gjensidig gevinst.

 

Ikke la stoltheten fortelle deg at andre bare må godta deg som du er. Det å tilpasse seg er en egenskap som viser ydmykhet!

 

New call-to-action

 

6. De er mestere i adferd og gjør det lett å kjøpe

Toppselgere er mestere i adferd - både sin egen og andres. De vet at 70% av kundeopplevelsen handler om hvordan de føler seg behandlet og at 40% av deres beslutninger dreier seg om deres motiv for å ta handling (Mc Kinsey Survey). De er bevisst på hva de gjør, hvorfor de gjør det og de kan tilpasse seg alle situasjoner de er i.

Toppselgere kan stimulere tanker, flytte holdninger og påvirke beslutninger positivt, med hjertet på rett sted. De forstår at omsorg og integritet skaper en følelse av "vinn-vinn" og at kunden derfor kjøper fordi de vil og ikke fordi de må. Toppselgere er proaktive og oppsøker kundene. De driver prosessen fremover, reagerer hurtig og er lydhøre når kunden henvender seg. De er flinke til å tilpasse seg kunden, hjelpe dem gjennom beslutningsprosessen og gjøre det lett for dem å kjøpe.


 

7. De leverer alltid mer enn forventet

Toppselgere lover mye og leverer enda mer. De vet at gode relasjoner bygges gjennom tillit. Tillit til at det som er lovet blir gjennomført og at det som er sagt er sant.

 

De vet at forskjellen på en kontakt og en kontrakt kun er en R - en R for relasjon!

 

8. De investerer i nettverk, fellesskap og relasjoner

Toppselgere vet at forskjellen på en kontakt og en kontrakt kun er en R - en R for relasjon (Grant Cardone). De vet at relasjoner betyr over 50% av kundens beslutning (McKinsey Survey) og at det å skape menneskelig bånd, også kalt "rapport", er den enkeltfaktoren som har mest å si for salget. De investerer derfor mye tid og ressurser i å opprette, pleie og involvere relasjoner, og bruker sine eksisterende kunder til å få nye kunder.


 

9. De omgir seg med de som løfter dem opp

Toppselgere ønsker ikke å kaste bort tiden på mennesker som klager og bryter ned kulturen. De omgir seg med mennesker som inspirerer, motiverer og engasjerer dem til å levere enda bedre. De har evnen til å "kopiere" det beste fra de beste og gjøre det om til sitt eget. De hjelper andre rundt seg med å skape og heve resultater.

 

10. De ser ikke tapte salg som en feil og ser heller på problemer som muligheter

toppselger

Toppselgere ser på tapte salg som en mulighet til å forbedre seg, og som en investering i en lengre prosess. De vet at tapte salg er en del av det å være selger, og noe som må være med i beregningen når de setter sine mål til kvantitet og kvalitet. Når et problem dukker opp, ser de det heller som en mulighet. En mulighet til å imponere og gi det lille ekstra. De vet at problemer kan bevise at de har verdi, en verdi til å løse det, både for seg selv og for sine kunder.

 

11. De holder seg selv ansvarlig

Toppselgere skylder ikke på andre og bruker ikke unnskyldninger. De vet at den eneste ansvarlige for dårlige resultater er dem selv.


 

12. De investerer i utdanning, utvikling og personlig motivasjon

Toppselgere vet at de må fylle på med kompetanse for å utvikle seg og øke sine prestasjoner. De forstår at det må være en balanse mellom fagkunnskap og salgskunnskap, og har en evig hunger etter å stadig øke sine ferdigheter. De vet at man aldri blir utlært og er alltid ydmyke nok til å lære av andre.

 

Ingen ting er verre og mer slitsomt enn å jobbe i dette yrket uten å lykkes!

 

Det krever mye for å bli og for å fortsette å være en moderne toppselger. Som vi forstår er det veldig stor forskjell på adferd og kompetanse hos dem som vinner og hos dem som taper. Hvis du jobber med de egenskapene og kvalitetene du har sett ovenfor, garanterer vi at dine resultater vil bli bedre. Uansett hvilket salg du jobber med og hvilken industri du jobber i.

 

Lykke til i din kamp om å bli en toppselger, og lykke til med din salgstrening!

 

guide til motebooking