utvikling.png

Ønsker du å utvikle deg? Her er 2 avgjørende egenskaper!

 

Vi mennesker har mange forskjellige drivkrefter. En av disse drivkreftene er kjent som den teoretiske drivkraften og kan defineres som vår streben etter å oppdage, forstå, systematisere, analysere og søke etter ny kunnskap.

Denne drivkraften er selvfølgelig sterkere hos noen mennesker enn andre og den vil også variere gjennom våre liv - men vi har den alle sammen. En 4-åring stiller for eksempel 400 spørsmål i snitt om dagen, da skjønner vi litt hvor sterk denne drivkraften kan være. 

Men visste du at kunnskap i seg selv ikke vil føre til utvikling?

 

Praktisk visdom er kunnskap og forståelse omsatt i handling, noe som er helt essensielt for at utvikling skal finne sted. 

 

For at kunnskap skal føre til utvikling må den omgjøres til praktisk visdom, som er en av flere avgjørende nøkler til utvikling og den første av de to egenskapene du får avslørt i denne artikkelen.

 

Før vi forklarer videre kan vi se litt på hva visdom er:

Visdom stammer fra det hebraiske ordet chokhmah og det greske ordet sofia, og er først og fremst forbundet med sunn dømmekraft bygd på kunnskap og forståelse. Visdom er evnen til å gjøre god bruk av kunnskap og forståelse for å nå visse mål. Det betyr videre at praktisk visdom er anvendt kunnskap og forståelse, eller sagt på en annen måte; Praktisk visdom er kunnskap og forståelse omsatt i handling, noe som er helt essensielt for at utvikling skal finne sted.

 

Det bringer oss videre til den andre av de to avgjørende egenskapene til utvikling. Neste egenskap som også er helt avgjørende for utvikling, er ydmykhet. Ydmykhet? Tenker du kanskje nå. Hva har det med utvikling å gjøre? Er ikke ydmykhet et tegn på svakhet?

Ydmykhet har mange definisjoner og noen av de kan forbindes med svakhet. Men en av de eldste og enkleste definisjonene av ydmykhet er; Det å være fri for stolthet, hovmod og arroganse, noe som absolutt ikke har noe med svakhet å gjøre. Dessverre fører ofte våre egne holdninger og holdningene rundt oss til det å være ydmyk, til at mange av oss bremser vår egen utvikling og stopper vår egen fremgang. Bivirkningen til stolthet, hovmod og arroganse er nemlig egoisme, og egoisme vet vi alle sammen at ikke fører noen vei.

 

Vil du vite hvordan du kan øke sjansene til å lukke et salg?
Les vår artikkel: Det finnes kun 4 kundetyper - Hvem er de?

 

Det er flere grunner til at ydmykhet er helt avgjørende for vår utvikling,

her har du 5 av de aller viktigste:

  1. At vi klarer å erkjenne at vi ikke kan alt og at vi har et uutnyttet potensiale.

  2. At vi har forståelse om at andre mennesker har noe å tilføre oss som vi ikke kan.

  3. At vi forstår at vi har ubevisste ting ved oss selv som andre ser og kan fortelle oss.

  4. At vi forstår at vi må tørre å ta i bruk det vi kan, selv om andre vil lære av det og kanskje også ta det i bruk.

  5. At vi forstår at vi må omsette kunnskapen vår i handling (praktisk visdom) hvis det skal lede til utvikling.

 

Ønsker du å utvikle deg anbefaler vi deg at du tilegner deg disse to svært viktige egenskapene. Da er du allerede veldig langt på vei til å bli en enda bedre versjon av deg selv og produsere resultater du aldri før har drømt om.

 

Lykke til med din utvikling og lykke til med din salgstrening!

 

guide til motebooking