key-account-manager.png

Er jeg en Key Account Manager og mestrer jeg rollen?

 

Key Account Manager er en svært viktig rolle da den har som misjon å pleie bedriftens allerede eksisterende nøkkelkunder, strategisk utnytte potensiale i hver enkelt nøkkelkunde og utvikle og pleie nye relasjoner til potensielle framtidige nøkkelkunder.

Dessverre har denne tittelen mistet mye av sin kraft, da tittelen blir brukt om nær sagt alle slags salgsroller for å tiltrekke seg potensielle søkere.

La oss se om du har riktig stillingstittel og om du faktisk mestrer denne svært betydningsfulle rollen.


Still deg selv følgende 20 spørsmål:

 1. Kjenner jeg bedriftens, avdelingens og min egen salgsstrategi i forhold til alle mine nøkkelkunder?

 2. Kjenner jeg bedriftens, avdelingens og mine egne budsjetter i forhold til vekst hos eksisterende nøkkelkunder og potensielle nye nøkkelkunder?

 3. Kjenner jeg bedriftens, avdelingens og mine egne målsetninger for inneværende år?

 4. Kjenner jeg alle produkter og tjenester som ligger i bedriftens vare- og tjenestestrategi?

 5. Har jeg full oversikt over produkter, tjenester og priser til mine nærmeste konkurrenter?

 6. Har jeg analysert hver enkelt nøkkelkunde for å se om de prioriterer meg som leverandør på alle produkter og tjenester jeg tilbyr?

 7. Vet jeg hvilke markedsmidler som er satt av til mine nøkkelkunder og har jeg en klar strategi for hvordan jeg skal bruke de?

 8. Vet jeg hvilke markedsføringstiltak og kampanjer bedriften har for de neste 3 månedene?

 9. Har jeg planlagt strategiske møter med alle mine eksisterende og nye potensielle nøkkelkunder de neste 3 månedene?

 10. Har jeg oversikt over alle beslutningstakere hos mine nøkkelkunder for alle produkter og tjenester jeg selger?

 11. Kjenner jeg den økonomiske situasjonen til alle mine nøkkelkunder?

 12. Kjenner jeg hvilke prioriteringer alle mine nøkkelkunder har for ønsket vekst eller nedskjæringer i områder hvor jeg selger produkter og tjenester?

 13. Jobber jeg systematisk gjennom salget med rett fase til rett tidspunkt?

 14. Har jeg struktur, orden og system rundt alle mine oppgaver slik at jeg kan sikre oppfølging med kvalitet?

 15. Holder jeg alle avtaler jeg lover mine nøkkelkunder og mine kollegaer?

 16. Har jeg et godt samarbeid med alle andre fra min bedrift som berører mine nøkkelkunder og bruker jeg tredjeparts involvering for å sikre at jeg har rett prioritering?

 17. Kjenner jeg innkjøperens primære atferdsype slik at jeg kan tilpasse min kommunikasjon i alle salgsfasene?

 18. Kjenner jeg mine nøkkelkunders problemer og behov slik at jeg sørger for å dekke disse og at problemene ikke dukker opp igjen?

 19. Kjenner jeg alle mine nøkkelkunders erfaringer fra fortiden ved kjøp av tjenester og varer jeg selger, slik at jeg kan gi de en positiv opplvelse for framtiden?

 20. Når jeg alle mine mål og budsjetter?

 

Vil du vite hvordan du kan øke sjansene til å lukke et salg?
Les vår artikkel: Det finnes kun 4 kundetyper - Hvem er de?

 

Svarte du JA på alle spørsmålene?  – Gratulerer, du er en Key Account Manager alle arbeidsgivere og kunder drømmer om!

Svarte du NEI på noen av spørsmålene? Da har du, som de fleste av oss, muligheten til å oppnå enda større suksess i rollen, gjennom å søke kunnskap og veiledning der du mangler kompetanse!

 

Lykke til med din utvikling og lykke til med din salgstrening. 

 

guide til motebooking

 

Cato Eriksen