salgsleder.png

Avgjørende egenskaper for en rå salgsleder

 

En salgsleders rolle i salgsavdelingen har mange fasetter og må aldri undervurderes. Vi må kunne tilpasse vår lederstil til forskjellige personlighetstyper, motivere, oppmuntre og trene de ansatte, samt kunne overvinne utfordringer sammen.

Det er veldig mange mennesker som har en ledertittel, men som dessverre ikke klarer å dekke rollen. Dette kan være fordi de ikke har den kompetansen eller de egenskapene som er nødvendig, eller fordi de rett og slett ikke har den rette holdningen. Heldigvis er det også mange som gjør det veldig bra, og som gjennom sine handlinger viser hvilke egenskaper som er helt avgjørende for å lykkes.

 

Under finner du noen av dem:

 

1. Mester i endringer

Salg er dynamisk og i stadig utvikling. Måten folk kjøper på endrer seg hele tiden. Salgsteknikker og ferdigheter som pleide å fungere tidligere, er ikke like relevante lenger. Denne trenden vil mest sannsynlig aldri stoppe og den vil kanskje til og med eskalere fremover.

En av de vanskeligste oppgavene vi har er å forberede våre selgere på de stadig skiftende innkjøpsrutinene. Vi må gjøre de klare til å forlate mye av det de vet og kan, og la de nye innkjøpsrutinene avgjøre hvordan deres nye salgsprosess skal se ut. Å være en mester i endring er en svært viktig egenskap, da vi må navigere våre selgere gjennom ukontrollerbare og uforutsigbare endringer i innkjøpsrutiner, økonomi og teknologi.


 

2. Skape tillit

Som salgsleder er vi helt avhengig av teamets respekt for å være effektive. Denne respekten kan bare eksistere hvis det er tillit. Vi må forstå at våre selgere ikke bare bryr seg om hva vi sier, men dømmer oss mest av alt etter hva vi gjør. Med å lede ved eksempel, alltid være rettferdige, ærlig og ekte, kan vi få tillit og respekt fra alle våre selgere.

 

De jobber "fra kontoret og ned" og ikke fra "gulvet og opp".


 

3. Gi tilbakemeldinger

Hvis våre selgere ikke får rettferdige tilbakemeldinger til rett tid, vil de miste sin motivasjon og sitt engasjement. Hvis gode prestasjoner ikke blir lagt merke til, ser de ikke poenget med å legge ned arbeidet.

Alle selgere trenger gode tilbakemeldinger, men like viktig, alle selgere trenger konsekvenser når produktiviteten avtar eller resultatene faller.

Evnen til å skape utvikling krever objektivitet, og en balanse mellom positiv tilbakemelding og konstruktiv kritikk. Dette er en av de viktigste egenskapene vi som salgsledere må ha.

 

guide til selgertyper


 

4. Bygge entusiasme

De aller fleste av oss forstår at god moral er avgjørende for resultatene. Glade, motiverte og engasjerte selgere er mer effektive og resultatorienterte. Som salgsledere må vi derfor bygge entusiasme for å lykkes. Å skape en sunn innbyrdes konkurranseånd, gjennomføre salgskonkurranser og bruke små insentiver, kan alle øke moralen.


 

5. Tilrettelegg for stadig utvikling

Som salgsleder må vi aldri stoppe å utvikle våre selgere. Vi må sette av nok tid til å utvikle ferdigheter, gjennom å dyrke styrkene og jobbe med svakheter. Vi må forstå at løpende trening, coaching og utviklingssamtaler er et must, og at salgstrening er en kontinuerlig investering.  

Vi må lage en plan som tar våre selgere ut av komfortsonen og som tar hensyn til teamet og til individet. Vi må tilrettelegge gjennom nye tilnærminger og strategier, og sørge for personlig vekst.


 

6. Tilgjengelighet

Mange salgsledere drukner i administrative oppgaver og strategier. De jobber "fra kontoret og ned" og ikke fra "gulvet og opp". Skal vi lykkes som salgsledere må vi alltid være tilgjengelig for våre selgere. Vi må forstå at vår oppgave er å tilrettelegge, veilede og hjelpe våre selgere med å overvinne utfordringer. Dette betyr ikke at vi dikterer eller overvåker, men at vi viser at tilgjengelighet og involvering er noe vi prioriterer.

 

7. Kommunikasjon

Gode og effektive salgsledere vet hvordan de skal kommunisere. Åpen og ærlig utveksling mellom leder og selger skaper sterke og tillitsfulle forhold. Er vi ikke dyktige på kommunikasjon, vil vi ikke lykkes i noen av punktene ovenfor.

Å trene på egen kommunikasjon, lære seg tilpasset adferd og innføre en god kultur for tilbakemeldinger, er helt avgjørende for vår suksess. Kommunikasjon er den viktigste egenskapen vi har!

 

Er du en salgsleder? Gi dine medarbeidere alle mulige forutsetninger for å lykkes ved å tilegne deg disse egenskapene - Først da blir du rå!

 

Lykke til som salgsleder og lykke til med din salgstrening!

 

guide til selgertyper

 

Cato Eriksen