har-du-en-ledelsespuls.png

En god salgsleder trenger en ledelsespuls

 

Ordet ledelse er i seg selv et fantastisk ord, fordi oppgaven til en leder er nettopp det ordet tilsier - å lede! Alle gode ledere har én ting til felles: de utvikler sine medarbeidere kontinuerlig, slik at de faktisk er utrustet til å prestere etter det som er forventet. Ønsker man økt prestasjon må man lede medarbeideren i retning innenfor utvikling, både når det gjelder kvalitet og kvantitet.

 

Det er det samme som å forvente at en plante skal vokse og utvikle seg, uten å vanne den!

 

Som salgsleder er dette spesielt viktig, fordi resultatet er en direkte konsekvens av kvaliteten på innsatsen selgeren legger ned. Dessverre møter vi veldig mange salgsledere som ikke prioriterer utviklingen til sine selgere.

De har en forvrengt forventning om at teamet skal øke sine prestasjoner. Enten på egenhånd eller gjennom en årlig medarbeidersamtale, og i beste fall en årlig trening. Det er det samme som å forvente at en plante skal vokse og utvikle seg, uten å vanne den.

Mange ledere øker i tillegg budsjettene og setter på den måten sine selgere i en situasjon uten en løsning. Dette vil både ramme deres selvtillit, deres lommebok og til slutt faktisk også helsen. Det er rett og slett ikke å lede i det hele tatt!

 

guide til selgertyper

 

At vi gjennomfører trening og medarbeidersamtaler er selvfølgelig flott, men hvis vi ønsker å endre et resultatet i salgsorganisasjonen ved hjelp av våre eksisterende selgere, er vi nødt til å ha jevnlig trening, coaching og feedback. Både som team og som individ! Økte prestasjoner er et resultat av økt kunnskap og motivasjon, som på sikt leder til endret adferd. Til slutt vil det lede til et annet resultat.

Vi må slutte og kun ha møter om "rikets tilstand". Vi må slutte å tre harde KPI’er over hodet på dem. Vi må slutte med å fortelle hva som må gjøres annerledes, og heller begynne å jobbe med hvordan. Til nettopp dette trenger man en ledelsespuls!

 

Kontinuerlig oppfølging og utviklende feedback er avgjørende!

 

For å opprettholde en god helse er man helt avhengig av å ha en normal hvilepuls. Skal man derimot utvikle seg, så må man øke pulsen med høyere aktivitet. På samme måte er det med utvikling av selgere. Vi må ha daglig coaching og feedback (normal puls) for å opprettholde den gode "helsen" hos selgerne. Men for å kunne utvikle oss er vi nødt til å øke pulsen i form av aktivitet som bidrar til utvikling.

Denne aktiviteten bør inneholde ferdighetstrening i form av fag- og salgskompetanse, individuell coaching, teammøter og oppfølgingssamtaler. Etterhvert som vi utvikler oss tåler vi også mer belastning, og denne positive bivirkningen bidrar til at vi kan øke pulsen ytterligere i det tidsrom vi har mulighet for det.

 

 

ledelse

 

Som vi forstår fungerer salgsledelse absolutt best når sparringen er tett og når det blir gitt konkret feedback på arbeidet. Hvis du vil unngå at målsettinger og budsjetter blir noe som dreper engasjement, kreativitet og innsats, må du utarbeide en fast rutine for oppfølgingen av det enkelte individ, samt ditt team. Du er nødt til å sette av den tiden som trengs for å sørge for deres utvikling. Det er dette som er å lede!

 

Lykke til med deres ledelsespuls og salgstrening!


guide til selgertyper