KPI.png

Key Performance Indicator - Hva? Hvorfor? Hvordan?

 

Du har sikkert hørt det før og kommer garantert til å høre det igjen – KPI. Men hva er det egentlig, hvorfor skal vi bruke det, og ikke minst, hvordan?

 

KPI´er blir brukt som måleenheter for hvor godt en organisasjon klarer seg.

 

Key Performance Indicator, også kalt KPI, er i dag et svært integrert begrep blant norske bedrifter. La oss se litt på hva dette egentlig betyr og hvorfor det er så viktig å benytte seg i vår higen etter bedre resultater.

 

KPI ASDBegrepet KPI blir møtt av både skepsis og begeistring. Noen ser på det som overvåkning og et verktøy som ledelsen bruker for å kontrollere sine medarbeidere. Andre ser på det som helt nødvendig for å få rett fokus, øke effektiviteten og hele tiden skape bedre resultater. Så hva er egentlig KPI?

KPI’er er en beskrivelse av de suksesskriteriene som er mest avgjørende (key) for en bedrifts suksess. De blir brukt som måleenheter som hele tiden indikerer om vi er på rett vei til å nå bedriftens overordnede mål og strategier.

Det finnes både "harde" og "myke" KPI'er og kombinert vil de gi den absolutt største effekten. Vi kan derfor slå fast at KPI’er er et svært viktig redskap som alle bedrifter bør forstå og jobbe suksessfullt med.

 

Uansett hvilket nivå, så er hovedmålet det samme; definere og måle de indikatorene som fører til suksess.

 

KLASSISKE EKSEMPLER PÅ KPI'ER KAN VÆRE:Servicevirksomhet som streber etter høy kundetilfredshet:

 • Svartid hos kundeservice (hard KPI)
 • Servicemedarbeidernes evne til å skape et godt førsteinntrykk (myk KPI)*SALGSORGANISASJONEN SOM STREBER ETTER VEKST I OMSETNINGEN:

 • Antall møter med nye kunder (hard KPI)
 • Selgerens evne til å håndtere innvendinger (myk KPI)*


* Myke KPI'er må rangeres og vurderes av enten leder, medarbeider, mystery shopper, kunde eller en kombinasjon av disse.

 

KPI-begrepet er ikke bare anvendelig på virksomhetens overordnede nivå, men kan også med fordel brukes på avdeling, team og individnivå. Uansett hvilket nivå er målet det samme. Du må definere og måle de indikatorene som fører til suksess.

 

guide til selgertyper

 

 

Noen fordeler ved bruk av KPI’er:

 • Det gir en god forståelse for hvordan man skal prioritere i hverdagen.

 • Det øker muligheten for tidlig og presis inngripen hvis KPI’er indikerer at utviklingen ikke vil føre til ønsket resultat.

 • Det kan sikre at all innsats i hverdagen understøtter virksomhetens strategiske retning.

 • Det kan øke effektiviteten og produktiviteten som følge av økt fokus.

 • Det kan skape økt motivasjon hos team og individer ved å gi tydelige mål som det skal jobbes mot.

 • Den tydelige målsettingen gjør det enklere med mer nyansert feedback og oppfølging på adferd og prestasjon.

 • Det gir mulighet for en mer objektiv sammenligning av prestasjon på tvers av bedriften og i sammenligning med konkurrenter.

 

Alle disse fordelene som er nevnt er årsaken til at de fleste moderne organisasjoner i dag på en eller annen måte jobber med KPI-begrepet.


 

4 viktige faktorer ved bruk av KPI’er:

 

 1. KPI’ene må være realistiske og relevante i forhold til personen eller teamets jobb, og kan kreve fortløpende justeringer.

 2. Det er ikke KPI'ene i seg selv som skaper resultater. Det er jobben bak, noe som betyr at vi må rette fokus på de tiltakene som skal til for å skape forbedringer.

 3. Nødvendig støtte på kompetanse må være tilgjengelig, slik at forutsetningene er tilstede for å oppnå målene.

 4. Tiltakene og prestasjonene må følges opp gjennom personlig feedback og handlingsplaner.

 

Overordnet er KPI et redskap som hjelper bedrifter, avdelinger, team og individer med å innfri strategiske mål. Det er mange fordeler for både virksomheten og deg ved å jobbe med Key Performance Indicators, spesielt i henhold til å prioritere riktig i hverdagen.

 

Lykke til med dine KPI’er.

 

guide til selgertyper

 

Espen Hellman